Zajęcia otwarte dla Rodziców w 5,6-latkach 12.05

Galeria » Przedszkole » Archiwum 2016/2017 » Zajęcia otwarte dla Rodziców w 5,6-latkach 12.05

 

Co się kryje w kokonie?”- zajęcia otwarte dla rodziców w grupie 5,6 latków

Zajęcia otwarte dla rodziców to spotkania, dzięki którym możemy zobaczyć, jak funkcjonuje nasze dziecko w grupie przedszkolnej, jakie ma problemy i trudności. W piątek 12 maja Skrzaty gościły swoich rodziców na zajęciach, podczas których przedszkolaki odpowiadały na pytanie problemowe: Jakie tajemnice kryje świat motyli?, poznały poszczególne stadia rozwoju motyla oraz ich różne nazwy. Zajęcia rozpoczęły się od piosenki pt. „Łąka”, następnie dzieci w grupach przy użyciu lup badały, co widać na ilustracjach, dzieliły się spostrzeżeniami, opowiadały o rozwoju motyla, układały obrazki we właściwej kolejności. Przedszkolaki rozpoznawały także i nazywały motyle na ilustracjach, uczestniczyły w zabawie matematycznej, zabawach ruchowych i przygotowujących do nauki czytania – układały zdania z rozsypanki wyrazowej oraz wyrazy z rozsypanki literowej, a także, co najważniejsze odczytywały je. Dzieci bardzo chętnie przystąpiły do wykonania pracy plastycznej – motyla, który dzięki pomalowaniu i odbiciu farby na drugim skrzydle miał identyczny wzór. Dużo przyjemności sprawił dzieciom „Wiosenny masażyk” podczas którego udało nam się zrelaksować. Zajęcia zawierały elementy technik Twórczego Rozwiązywania Problemów i zakończyliśmy je wyborem odpowiednich Piktogramów Umiejętności pracowałem w grupie, podejmowałem decyzje, odkrywałem, dyskutowałem, itd. Dzieci chętnie i aktywnie uczestniczyły w proponowanych formach działalności, dając wyraz swojemu zainteresowaniu i zaangażowaniu w działanie. Wszystkim rodzicom obecnym na zajęciach serdecznie dziękuję!

Beata Jończyk

 

GALERIA