Samorząd Uczniowski

Działalność » Samorząd Uczniowski

 

W roku szkolnym 2017 / 2018 Samorząd Uczniowski reprezentują:

Przewodnicząca: Wiktoria Kuczok
Z-ca przewodniczącej: Brygida Kwiczala
Skarbnik: Emilia Patas
Sekretarz: Julia Balińska