Samorząd Uczniowski

Działalność » Samorząd Uczniowski

 

W roku szkolnym 2019/2020 Samorząd Uczniowski reprezentują:

 

Przewodnicząca: Natalia Jeszka, kl. VII

Z-ca przewodniczącej: Aleksandra Łoś, kl. VII

Sekretarz: Aleksandra Łoś, kl. VI

 

Opiekunem SU jest pani Kamila Łatka i pani Żaneta Czogalik.