Rok szkolny 2021/2022

Dla Rodziców » Rok szkolny 2021/2022

 

KALENDARZ  ROKU  SZKOLNEGO  2021/2022

 

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 01.09.2021r.   

2. Zimowa przerwa świąteczna: 23-31.12.2021r.

3. Ferie zimowe: 14–27.02.2022r. 

5. Wiosenna przerwa świąteczna: 14-19.04.2022r.

6. Egzamin ósmoklasisty: 24-26.05.2022r. 

7. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 24.06.2022r.

8. Ferie letnie: 27.06-31.08.2022r.

 

Dodatkowe dni wolne

(po uzgodnieniu z Radą Rodziców)

 

Dokumenty szkolne i ważne informacje

Wyprawka dla pierwszoklasisty

Wykaz podręczników 

Wymagania i kryteria oceniania z poszczególnych przedmiotów

Jadłospis

Lekki tornister

Egzamin ósmoklasisty - informator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych