Rok szkolny 2020/2021

Dla Rodziców » Rok szkolny 2020/2021

 

KALENDARZ  ROKU  SZKOLNEGO  2020/2021

 

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 02.09.2020r.   

2. Zimowa przerwa świąteczna: 23.12.2020 – 03.01.2021r.   

3. Ferie zimowe: 04–17.01.2021r. 

5. Wiosenna przerwa świąteczna: 01-06.04.2021r.  

6. Egzamin ósmoklasisty: 25-27.05.2021r. 

7. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 25.06.2021r.

8. Ferie letnie: 26.06-31.08.2021r.

 

Dodatkowe dni wolne 

 

  1. Przedłużony weekend: 30.04 - 05.05.2021r.
  2. Egzamin ósmoklasisty: 25-27.05.2021r. (wtorek, środa, czwartek)
  3. Piątek po Bożym Ciele: 04.06.2021r.
  4. Dzień administracyjny: 22.06.2021r. (wtorek)

 

Dokumenty szkolne i ważne informacje

Wyprawka dla pierwszoklasisty

Wykaz podręczników 

Wymagania i kryteria oceniania z poszczególnych przedmiotów

Jadłospis

Lekki tornister

Egzamin ósmoklasisty - informator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych