Rok szkolny 2020/2021

Dla Rodziców » Rok szkolny 2020/2021

 

KALENDARZ  ROKU  SZKOLNEGO  2020/2021

 

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 02.09.2020r.   

2. Zimowa przerwa świąteczna: 23.12.2020 – 03.01.2021r.   

3. Ferie zimowe: 01–14.02.2021r. 

5. Wiosenna przerwa świąteczna: 01-06.04.2021r.  

6. Egzamin ósmoklasisty: 25-27.05.2021r. 

7. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 25.06.2021r.

8. Ferie letnie: 26.06-31.08.2021r.

 

Dodatkowe dni wolne 

 

 (zostaną podane po uzgodnieniu z Radą Rodziców)

 

Dokumenty szkolne i ważne informacje

Wyprawka dla pierwszoklasisty

Wykaz podręczników 

Wymagania i kryteria oceniania z poszczególnych przedmiotów

Jadłospis

Lekki tornister

Egzamin ósmoklasisty - informator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych