Przedszkole

O nas » Przedszkole

 GALERIA

 

 

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

WIĘCEJ 

 

 OFERTA EDUKACYJNA _ ZAJĘCIA DODATKOWE

 

Ramowy rozkład dnia

Godziny Zajęcia dnia
6:30 – 7:30 Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne inspirowane przez dzieci rozwijające mowę i myślenie, wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję z niewielkim udziałem nauczyciela.
7:30 – 8:30 Zabawy dydaktyczne, tematyczne, ze śpiewem, ćwiczenia poranne, czynności higieniczne i samoobsługowe.
8:30 – 9:30 Śniadanie, zabiegi higieniczne, zajęcia edukacyjne organizowane, inspirowane i prowadzone przez nauczyciela, wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju, zabawa ruchowa.
9:30 – 10:30 Zabawy swobodne dzieci; praca indywidualna nauczyciela o charakterze obserwacyjnym i wyrównawczym; przygotowanie do obiadu - zupa - I danie
10:30 – 11:30 Obiad - zupa - I danie; Przygotowanie do wyjścia na podwórko, spacery, pobyt w ogrodzie przedszkolnym, zabawy na placu zabaw.
11:30 – 12:30 Gry i zabawy ruchowe na podwórku; przygotowanie do obiadu; Obiad - II danie, zabiegi higieniczne, słuchanie muzyki relaksacyjnej 
12:30 – 13:30 Czytanie literatury dziecięcej; Zabawy ruchowe, dydaktyczne, tematyczne (utrwalanie poznanych wierszy i piosenek) zajęcia dodatkowe poza podstawą programową, praca indywidualna, zabawy dowolne.
13:30 – 14:30 Przygotowanie do podwieczorku; podwieczorek, zabiegi higieniczne, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, czynności porządkowe w sali.
14:30 – 16:00 Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dziecięcym, praca nauczyciela o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczym, korekcyjnym, stymulującym, gry edukacyjne, planszowe z małym zespołem, rozmowy indywidualne, rozchodzenie się dzieci.

 

 Zajęcia  j. angielskiego

 
3,4-latki
4,5-latki
5,6-latki

Poniedziałki 11.30-12.00

Poniedziałki
12.30-13.00
Poniedziałki
12:00-12:30
 Piątki 11.30-12.00
Piątki
12.30-13.00
Piątki
12.00-12.30

 

 

 

KONSULTACJE INDYWIDUALNE Z NAUCZYCIELAMI

 

Beata Jończyk – poniedziałek: 11.00-11.30

wtorek: 10.00-10.30; 15.00-15.30

czwartek: 12.00-13.00

 

Mariola Kozioł – wtorek: 15.30 – 16.00

środa: 13.00 – 13.30

czwartek: 9.00 – 9.30

 

Małgorzata Budnik - Janoszka - poniedziałek: 12.30-13.00

wtorek: 7.30-8.00

środa: 15.30-16.00

piątek: 12.30-13.00

 

Katarzyna Godawa - poniedziałek: 12.00-12.30

środa: 15.00-15.30

 

Roksana Gawliczek - poniedziałek 11.30-12.00

wtorek: 10.30-11.30

piątek: 15.30-16.00

 

  • konsultacje tylko po wcześniejszym umówieniu się z nauczycielem;

  • możliwe także spotkania w innych terminach po wcześniejszym umówieniu z nauczycielem;