Projekt "Kompetentni cyfrowo..."

Galeria » Szkoła » 2018/2019 » Kwiecień » Projekt "Kompetentni cyfrowo..."

Miasto Wodzisław Śląski rozpoczyna rekrutację do projektu pn. Kompetentni cyfrowo - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Wodzisławia Śląskiego.

Projektem objętych zostanie 96 mieszkańców naszego miasta w wieku powyżej 25 roku życia (jedyne kryterium związane z udziałem w projekcie). 

Jedna osoba może wziąć udział tylko jednym module szkoleniowym (jeden moduł to 12 godzin zajęć, w rozłożeniu na przykład na 4 spotkania po 3 godz.). Uruchomione zostaną tylko te na które zapisze się minimalnie 8 osób.

Moduły szkoleniowe do wyboru:

-Działam w sieciach społecznościowych
-Moje finanse i transakcje w sieci
-Rolnik w sieci
-Rodzic w Internecie
-Tworzę własną stronę internetową (blog)
-Mój biznes w sieci
-Kultura w sieci.

SZKOLENIA SĄ CAŁKOWICIE BEZPŁATNE. Odbywać się będą w jednej ze szkół podstawowych w grupach maksymalnie 10-osobowych. Prowadzić je będą certyfikowani instruktorzy. Każdy uczestnik, który ukończy szkolenie, otrzyma certyfikat. Szkolenia będą realizowane w okresie maj-wrzesień 2019 r.

Rekrutacja potrwa do 17 kwietnia. W przypadku gdy nie zostaną wyczerpane wszystkie dostępne miejsca, rekrutacja będzie miała charakter ciągły do wyczerpania limitu miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń. Wniosek do pobrania 

Na potrzebę realizacji projektu Kompetentnie cyfrowo pozyskano dotację w wysokości 53.760,00 zł co stanowi 100% dofinansowania dla projektu.

Więcej informacji:

Wydział Funduszy Zewnętrznych
Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
ul. Bogumińska 4
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 32 45-90-510
pkulesza@wodzislaw-slaski.pl