Projekt "Jesteśmy różni, ale równie ważni"

Galeria » Przedszkole » GALERIA 2020/2021 » Projekt "Jesteśmy różni, ale równie ważni"

10 marca przedszkolaki z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 wzięły udział w Ogólnopolskim Projekcie "Jesteśmy różni, lecz równie ważni".
Celem projektu jest:

- podnoszenie świadomości społecznej i propagowanie wiedzy na temat Autyzmu oraz Zespołu Aspergera;

- kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym;

- uświadomienie dzieciom obecności osób niepełnosprawnych w najbliższym otoczeniu;

- tworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię i szacunek wobec innych osób oraz

- integracja grupy przedszkolnej.

Dzieci dowiedziały się między innymi dlaczego autyzm symbolizuje kolor niebieski,  uznawany za najgłębszy z kolorów, najbardziej "inny" i wyjątkowy ze wszystkich barw.

GALERIA