Podziękowanie i pożegnanie Pani Dyrektor

Galeria » Szkoła » 2017/2018 » Czerwiec » Podziękowanie i pożegnanie Pani Dyrektor

„Są miejsca, czasy i ludzie, których się nie zapomina”. Tymi słowami cała społeczność naszego zespołu podziękowała i pożegnała odchodzącą na zasłużoną emeryturę naszą Szanowną Panią Dyrektor Czesławę Sochę. Wyrazy uznania i podziękowania złożyli również zaproszeni goście, Prezydent Miasta Mieczysław Kieca, radna Helena Osińska, przewodniczący Rady Rodziców Sebastian Kowalski oraz ks. Eugeniusz Króliczek.

Odpowiednio dobrany, dobrze wyreżyserowany i znakomicie wykonany program artystyczny był asumptem do wielu wspomnień i w sposób nierzadko humorystyczny przypomniał nam sylwetkę Pani Dyrektor.   

W czasie swej wieloletniej pracy na tym stanowisku dała się poznać jako osoba niezwykle pracowita, kompetentna, profesjonalna a jednocześnie ciepła, wyrozumiała i serdeczna. Swoje obowiązki zawsze wypełniała z budzącym podziw ogromnym poświęceniem i zaangażowaniem. Dzięki cechom charakteru jak odpowiedzialność, wyjątkowe oddanie i troska umiała skutecznie podejmować trudne wyzwania i potrafiła doskonale kierować instytucją, której immanentną i elementarną  cechą oraz powinnością jest dbanie o wykształcenie i wychowanie  młodego człowieka, będącego jej najważniejszym podmiotem. Pełnienie funkcji dyrektora było dla niej nie tylko czymś, co nobilituje, ale przede wszystkim zobowiązuje.

Tę wzruszającą i wzniosłą uroczystość zakończył aplauz i gromkie brawa jako wyraz wdzięczności, uznania i podziękowania od nas wszystkich.

Karol Mikółka

GALERIA