Młody strażak w ZSP nr 4

O nas » Realizowane projekty » Młody strażak w ZSP nr 4

Na tych zajęciach uczniowie się nie nudzą.

     Z inicjatywy Dyrektor p. Czesławy Sochy nasza placówka jako jedyna w mieście w ramach zajęć pozalekcyjnych organizuje dla uczniów klas IV-VI warsztaty prowadzone przez zawodowych strażaków z Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim. Ideą cyklicznie odbywających się ćwiczeń jest nie tylko przybliżenie i uświadomienie specyfiki tej wielowymiarowej, trudnej i niebezpiecznej profesji, ale również wyposażenie młodego człowieka w kwantum niezbędnej wiedzy o tym, jak  w sposób racjonalny i odpowiedzialny należy reagować i postępować w trudnych sytuacjach, które nierzadko zagrażają naszemu bezpieczeństwu i życiu.

     W szerokim spektrum poruszanych zagadnień nie brakuje tych elementarnych, jak znajomość numerów alarmowych, zasad bezpiecznego zachowania, ochrony przeciwpożarowej, zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, ale również takich, które zaznajamiają uczniów z elementami uzbrojenia osobistego strażaków, zasadami działania specjalistycznego sprzętu strażackiego i technikami posługiwania się nim. Podczas prezentacji multimedialnych uczniowie mogą zapoznać się z filmami, które dokumentują i relacjonują przebiegi akcji strażackich w różnych warunkach, obrazując ich niezwykły stopień złożoności i trudności. Niewątpliwym atutem zajęć jest ich forma, stanowiąca umiejętne połączenie elementów teorii z treningiem praktycznym dającym możliwość jej zastosowania w konkretnych sytuacjach.

   Obrazowy, przystępny, sugestywny i interesujący sposób przekazu zagadnień omawianych przez Dowódcę JRG nr 1 i jednocześnie Rzecznika Prasowego KP w Wodzisławiu Śląskim p. Jacka Filasa wpływa na wysoką frekwencję i duże zaangażowanie uczniów, co najlepiej świadczy o atrakcyjności i niezaprzeczalnej wartości prowadzonych warsztatów.

 

                                        Karol Mikółka, nauczyciel ZSP 4

                                      koordynator zajęć od grudnia 2015r. do czerwca 2016r.

 

GALERIA