Linki:


CERTYFIKATY:
LINKI::Międzynarodowy program „Przyjaciele Zippiego” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4

Galeria » Szkoła » 2017/2018 » Listopad » Międzynarodowy program „Przyjaciele Zippiego” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4

Dzięki systematycznej współpracy ZSP nr 4 z Urzędem Miasta Wodzisławia Śląskiego od marca 2017 roku realizowany był w placówce program „Przyjaciele Zippiego”.  Obejmował uczniów pierwszego etapu edukacyjnego oraz grupę przedszkolną dzieci sześcioletnich.

Program ukierunkowany jest na kształtowanie i rozwój umiejętności psychospołecznych, znajduje się na liście rekomendowanych programów profilaktycznych, tworzonej przez kluczowe dla profilaktyki instytucje – ORE, KBPN

Zgodnie z wymogami programu konieczne było przeszkolenie realizatorów-wychowawców przez licencjonowanego trenera- przedstawiciela Centrum Pozytywnej Edukacji w Warszawie. Realizacja programu polegała na przeprowadzeniu cyklu  zajęć profilaktyczno - warsztatowych z uczniami obejmującymi obszary: uczuć, komunikacji, przyjaźni, rozwiązywania konfliktów, przeżywania zmiany i straty, radzenia sobie z trudnościami. Zajęcia przeprowadzane były w oparciu  o bogaty pakiet materiałów dla uczniów i nauczycieli. Program zakończył się 21.11.2017 r. organizacją dla wszystkich uczestników imprezy pt. „Bal koronacyjny”,  podczas której profesjonalni animatorzy kreatywnie i bezpiecznie zabawili wszystkie dzieci.

Sukcesywna współpraca z Urzędem Miasta każdego roku poszerza wachlarz działań profilaktycznych ZSP 4,  przyczyniając się do promocji zdrowia w ZSP4,  dzielnicy i mieście.

 

Pedagog szkolny, Luiza Rybicka

GALERIA