Linki:


CERTYFIKATY:
LINKI::Matematyka przedszkolaka

Galeria » Przedszkole » Archiwum 2017/2018 » Matematyka przedszkolaka

Raz w tygodniu (środy, 13:00-13:30) odbywają się zajęcia matematyczne dla 6-latków. 

MATEMATYKA PRZEDSZKOLAKA

Treści odwołują się do wskazań podstawy programowej i ujęte zostały na dwóch poziomach.

POZIOM 1

 • Posługiwanie się określeniami wskazującymi położenie i kierunek. Orientacja przestrzenna. Rozpoznawanie kierunków prawo/lewo

 • Rozpoznawanie figur w 2 i w 3 wymiarach

 • Podstawy dodawania

 • Liczby w ujęciu mnogościowym (jako liczba elementów zbioru) i porządkowym

 • Powtarzalność - rozpoznawanie i wykorzystywanie prawidłowości

 • Szacowanie i przewidywanie

 • Strategie przy segregowaniu według rożnych kryteriów

 • Porównywanie długości i wagi

 • Odejmowanie i rozwiązywanie zadań

 • Zadania związane z pieniędzmi - podliczanie kwot i wyliczanie reszty

 • Licznie po dwa

 • Liczenie po dziesięć

 • Łączenie zbiorów

 • Parzystość i nieparzystość

 • Tworzenie własnych gier planszowych

 • Posługiwanie się liczbami w zakresie 20

POZIOM 2

 • Brakujące liczby w dodawaniu i odejmowaniu

 • Rozpoznawanie liczb od 0 do 100

 • Zapis pozycyjny – cyfra dziesiątek i jedności

 • Dodawanie więcej niż dwóch liczb

 • Połowa i podwajanie

 • Powtarzalność: wzory, rytmy, sekwencje

 • Symetria – poznawanie symetrycznych figur

 • Posługiwanie się logiką i słownictwem matematycznym

 • Czas

 • Poznanie pojęć <, >, =

 • Rozwiązywanie zadań – stosowanie właściwej strategii przy rozwiązywaniu prostych zadań tekstowych osadzonych w realiach dnia codziennego

 

Galeria