Kalendarz roku 2019/2020

Sekretariat » Kalendarz roku 2019/2020

 

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 02.09.2019r.   

2. Zimowa przerwa świąteczna: 23.12.2019 – 01.01.2020r.   

3. Zakończenie pierwszego semestru: 10.01.2020r.

4. Ferie zimowe: 13–26.01.2020r. 

5. Wiosenna przerwa świąteczna: 09-14.04.2020r.  

6. Egzamin ósmoklasisty: 21-23.04.2020r. 

7. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 26.06.2020r.

8. Ferie letnie: 29.06-31.08.2020r.

 

                                                     Dodatkowe dni wolne 

 

  • 31.10.2019r. - czwartek przed Świętem Zmarłych 
  • 21-23.04.2020r. - egzamin ósmoklasisty
  • 30.04.2020r. - czwartek przed weekendem majowym
  • 04.05.202r. - poniedziałek po weekendzie majowym
  • 23.06.2020r. - wtorek przed zakończeniem roku szkolnego
  • 12.06.2020r. - piątek po Bożym Ciele