Historia ZSP4

O nas » Historia ZSP4

13 kwietnia 2012 roku wyznaczono na dzień obchodów rocznicowych SP 4 w dzielnicy Jedłownik Osiedle. Po Mszy Św. w Kościele Parafialnym w Jedłowniku, ponad 200 absolwentów i zaproszonych gości spotkało się w szkolnej sali gimnastycznej. 

50 lat działania SZKOŁY (obecnie jako Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 4), pozwoliło na wspólną podróż przez ostatnie 50 lat. Dla środowiska lokalnego ta PLACÓWKA stanowi miejsce rozwoju środowiskowej kultury, integruje środowisko lokalne. SPOTKANIE POKOLEŃ pokazało jak ważne jest przesłanie: „Są miejsca, czasy i ludzie, których się nie zapomina”

Zaproszeni goście: Z-ca Prezydenta Miasta Eugeniusz Ogrodnik, przedstawiciel KO Delegatury w Rybniku ST.wiz. Hanna Świergolik, dyr Biura Poselskiego Ryszarda Zawadzkiego Rafał Połednik , dyr ZSP nr 1 w Wodzisławiu Śl. Bożena Pluta, przew. Rady Dzielnicy Jedłownik Osiedle Jarosław Junga przekazali życzenia dla społeczności szkolnej. Poniżej została zamieszczona praca dyplomowa związana z historią SP4, powstanie tablica pamiątkowa poświęcona kadrze kierowniczej i nauczycielskiej SP 4.