Dobrze Cię widzieć

Galeria » Szkoła » 2018/2019 » Marzec » Dobrze Cię widzieć

 

14 marca Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 przystąpił do projektu "Dobrze Cię widzieć". Ogólnopolska kampania społeczna – realizowana w ramach projektu „Bezpieczna droga” ma na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, w szczególności dzieci i młodzieży. W ramach projektu uczniowie klas I-VIII otrzymali od organizatorów kamizelki odblaskowe. Wychowawcy klas przeprowadzili lekcje wychowawcze na temat bezpieczeństwa na drodze. Wszystko to, aby uwrażliwić rodziców i opiekunów na problem odpowiedzialnego korzystania z dróg przez dzieci.

Działania podjęte w projekcie mają na celu wyrobienie w najmłodszych uczestnikach ruchu drogowego odpowiednich nawyków:  świadomości z konsekwencji nieprzestrzegania reguł drogowych; odpowiedzialności za swoje zachowanie; gotowości i umiejętności przystosowania się do zmian (sytuacyjnych, atmosferycznych etc.) w sytuacji na drodze oraz życzliwości do innych uczestników ruchu drogowego.

W naszej szkole rozdano uczniom 186 sztuk kamizelek odblaskowych.

 

Małgorzata Budnik

GALERIA