Dni otwarte w szkołach ponadpodstawowych

Galeria » Szkoła » 2019/2020 » Marzec » Dni otwarte w szkołach ponadpodstawowych

  • Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Wodzisławiu Śląskim: 20 marca (od 12:00 do 17:00), 21 marca (od 10:00 do 13:00)
  • Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w Rydułtowach: 28 marca, 28 kwietnia
  • Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim: 25 kwietnia (od 10:00 do 13:00)
  • Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim: 12 marca (od 9:00 do 13:00), 13 marca (od 9:00 do 13:00), 14 marca (od 10:00 do 12:00)
  • Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim: 12 marca (od 12:00 do 16:00)
  • Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach: 4 kwietnia
  • Branżowa Szkoła I stopnia w Radlinie: 24 kwietnia
  • Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pszowie: 28 marca (od 9:00 do 11:30)
  • Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim: 28 kwietnia, 1 czerwca. Dodatkowo dla wszystkich rodziców zainteresowanych zapisaniem swoich dzieci do placówki, istnieje możliwość umówienia się na indywidualne spotkanie z dyrekcją.