Certyfikaty uczestnictwa w projekcie "Jesteśmy różni, lecz równie ważni"

Galeria » Przedszkole » GALERIA 2020/2021 » Certyfikaty uczestnictwa w projekcie "Jesteśmy różni, lecz równie ważni"

Z radością informujemy, że nasze nauczycielki:

 

p. Mariola Kozioł

p. Roksana Gawliczek

p. Małgorzata Budnik

p. Beata Jończyk

 

otrzymały certyfikaty za aktywny i twórczy udział w Ogólnopolskim Projekcie Społeczno-Edukacyjnym "Jesteśmy różni, lecz równie ważni"

 

CELEM PROJEKTU było: 

- podnoszenie świadomości społecznej i propagowanie wiedzy na temat Autyzmu oraz Zespołu Aspergera; 

- kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym; 

- uświadomienie dzieciom obecności osób niepełnosprawnych w najbliższym otoczeniu; 

- tworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię i szacunek wobec innych osób;

- integracja grupy przedszkolnej; 

- współpraca nauczyciela i dzieci z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju poprzez wspólną wymianę doświadczeń na fanpage projektu.

 

Serdecznie gratulujemy!!!

 

GALERIA