Bezpieczna+

O nas » Realizowane projekty » Bezpieczna+

Bezpieczna+ w naszej szkole

 

Program jest komplementarnym działaniem w stosunku do realizowanego już rządowego programu na lata 2014–2016 „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła”.

 

 

Realizowane działania:

 1. Przedsięwzięcia promujące aktywność uczniów- zwiększenie otwartości szkoły na współpracę z otoczeniem
 2. Przedsięwzięcia wychowawcze – zwiększenie umiejętności komunikacyjnych
 3. Przedsięwzięcia włączające uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w życie społeczne
 4. Przedsięwzięcia antydyskryminacyjne – przeciwdziałanie agresji rówieśniczej powodowanej stereotypami i uprzedzeniami.
 5. Wdrażanie programu mediacji rówieśniczej oraz programów profilaktycznych ukierunkowanych na rozwiązywanie konfliktów z wykorzystaniem mediacji i negocjacji
 6. Przedsięwzięcia integrujące z lokalnym środowiskiem.

Na realizację programu Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4 pozyskał kwotę 15 560,00 zł, wkład własny placówki wynosi 3 112,00 zł.

 

Harmonogram planowanych działań w ramach realizacji rządowego programu „Bezpieczna+”

 

Październik 2015 r.

 •  Szkolenie dla rodziców w formie warsztatów „Indywidualizacja pracy z dzieckiem”, prowadzone przez Pracownię Mediacji  i Negocjacji WECKER z Tarnowa
 •  Szkolenie dla nauczycieli w formie warsztatów „Indywidualizacja pracy z dzieckiem’, prowadzone przez Pracownie Mediacji i Negocjacji WECKER z Tarnowa
 • Organizacja „Dnia Życzliwości” podczas którego będziemy gościć  uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. dr med. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim
 •  Zajęcia dla uczniów kl.  IV-VI pt „Komunikacja w świecie realnym i wirtualnym - asertywność wobec narkotyków” prowadzone przez przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim: asp. Cezarego Koczy z Zespołu ds. Nieletnich

 

Listopad 2015 r.

 • Szkolenia dla rodziców w formie warsztatów „Mediacje i negocjacje w szkole w trudnych sytuacjach”
 • Szkolenia dla nauczycieli w formie warsztatów „Mediacje i negocjacje w szkole w trudnych sytuacjach”
 • Warsztaty edukacyjno- profilaktyczne dla uczniów klas IV-VI
 • „Dzień Tolerancji” połączony z happeningiem, podczas którego uczniowie zaprezentują plakaty własnego autorstwa
 • Warsztaty rękodzieła dla uczniów i dorosłych
 • Organizacja Dnia Seniora

 

Grudzień 2015 r.

 • Spotkanie z  Mikołajem

                          Program  „Bezpieczna+” realizowany jest przy ścisłej współpracy

                                                   ze Stowarzyszeniem „Razem na Szybiku”

 

Mikołajki 

 

Dzień Seniora

 

Dzień Tolerancji

 

Warsztaty "Mediacje i negocjacje w szkole w trudnych sytuacjach"

 

Warsztaty "Komuniakcja w świecie realnym i wirtualnym"

 

Dzień Życzliwości

 

Informacje MEN