28 tydzień

Galeria » Przedszkole » GALERIA 2020/2021 » 28 tydzień

W minionym tygodniu Skrzaty realizowały tematykę „Wiosna na majowej łące”. Wszystko rozpoczęło się od wycieczki na łąkę, gdzie przy użyciu lup dzieci obserwowały rośliny i zwierzęta mieszkające w tym środowisku. Przedszkolaki oglądały film edukacyjny "Wędrówki Skrzata Borówki" , nauczyły się piosenki "Bal na łące" oraz wiersza "Wiosenna łąka". Poznały etapy rozwojowe żaby, motyla i biedronki oraz wykonały prace plastyczne: Ślimak i Wesoła Żabka. Dzieci poznały litery: „z, Z” oraz „ż, Ż”. Ćwiczenia gimnastyczne były w tym tygodniu także związane z omawianą tematyką – była to opowieść ruchowa: Na łące.

"Nowinki z wiejskiego podwórka”, to blok tematyczny realizowany w tym tygodniu przez Liski. Dzieci rozwijały poczucie rytmu przy piosence „Na podwórku", tekst piosenki przypomniał wszystkie zwierzęta mieszkające na wiejskim podwórku. Dzieci wzięły udział w zabawie „Głosy zwierząt” i poznały wyrazy naśladujące dźwięki i odgłosy wydawane przez zwierzęta. Wiersze „Podwórkowa awantura" i „Jak kotek mlekiem zwierzęta częstował" były pretekstem do przygotowania teatrzyku cieni. Liski spacerując po "grzędzie" rozwiązywały zadania matematyczne z zakresu dodawania i odejmowania - wynik działania informował jaką ilość ziaren muszą zebrać. Ćwiczyły spostrzegawczość i cierpliwość kolorując mandale z wiejskimi zwierzętami oraz globalne czytanie. Utrwalaliśmy pojęcia "mały", "mniejszy" i "najmniejszy" oraz "duży", "większy" i "największy", czego efektem było stworzenie pracy plastycznej "Piramida zwierząt".
Liski wiedzą już po co hodujemy zwierzęta i jakie korzyści wynikają z ich hodowli. Doskonale dzielą nazwy zwierząt na sylaby i głoski. Dzieci dowiedziały się jak nazywamy poszczególne młode zwierząta, przygotowały pracę plastyczną indyka oraz owcę. Realizując innowację pedagogiczną z zakresu czytelnictwa, dzieci towarzyszyszły w przygodach Felkowi i Toli.
 
Miniony tydzień upłynął Słoneczkom na realizacji bloku tematycznego "Majowa łąka". Na podstawie teatrzyku sylwet dzieci poznały wartość przyjaźni oraz współpracy w grupie. Barwy łąki Słoneczka przedstawiły za pomoca techniki malowania "mokre w mokrym". Ucząc się zasad symetrii dzieci wykonały pracę plastyczną "Motyl". Słoneczka doskonaliły również motorykę małą podczas zabaw z plasteliną oraz motorykę dużą podczas zabaw tanecznych. W minionym tygodniu nie zabrakło zabaw matematycznych, konstrukcyjnych oraz ruchowych na placu zabaw.
 
"Majowa łąka" to temat bloku tematycznego realizowanego w minionym tygodniu w grupie Biedronek. Dzieci poznały owady zamieszkujące łąkę, układały puzzle przedstawiające mrówkę, gąsienicę, pszczołę, biedronkę oraz ślimaka. Oprócz owadów, poznały również wygląd oraz nazwy charakterystycznych polnych kwiatów. Z lupami, prowadziły obserwacje przyrodnicze na trawie, w pobliżu przedszkola. Zwieńczeniem obserwacji było wykonanie prac plastycznych: motyl oraz majowa łąka. Najciekawszym dla dzieci dniem był czwartek, kiedy to każdy przedszkolak wcielił się w wybraną przez siebie rolę, by wziąć udział w ilustracji piosenki "Mała biedroneczka".