Linki:


CERTYFIKATY:
LINKI::"Nie Truj Sąsiada"

O nas » Nasze oddziały » Klasa 5A » "Nie Truj Sąsiada"

W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NUMER 4 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM KOLEJNY RAZ PODEJMOWANE BYŁY DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU

„Nie Truj Sąsiada”

We współczesnym świecie coraz więcej mówi się o skażonym środowisku przyrodniczym, które już osiągnęło stopień zanieczyszczenia niebezpieczny dla życia człowieka. Zdając sobie sprawę z powagi sytuacji  w klasie IVA w dniu 23.10.2017r. odbyły się zajęcia, zabawy, gry, propagujące kształtowanie u dzieci wartości ekologicznych. Zabawy twórcze i dydaktyczne typu: „Co by się stało gdyby?” (np. w rzekach płynęła zanieczyszczona woda, nie byłoby drzew na świecie) , „Co było przyczyną” (że ludzie często chorują), uzmysłowiło dzieciom najprostsze zasady ochrony najbliższego środowiska. W zajęciach wychowawczyni  wykorzystała ilustracje, obrazki, tablice dydaktyczyne związane z tematem.

 Podczas zajęć  „Czyste powietrze wokół nas”– dzieci miały możliwość: - obserwacji na zdjęciach wyglądu  nieba   (kiedy jest czyste powietrze, zadymienie dymem  z kominów domowych), - poznania poprawnej gospodarki odpadami – segregowanie, recykling, - zrozumienia  potrzeby  segregacji odpadów i tego , że nie wolno palić nimi  w paleniskach domowych.  Grupa uczniów miała także możliwość obejrzenia krótkich spotów promujących akcję

”Nie truj sąsiada” część 1 i 2 – których głównym celem jest walka z przyzwoleniem społecznym na spalanie śmieci.

                                                                                              Margot Matusiak