„SEGREGUJĄC ODPADY CHRONIMY ŚRODOWISKO”

Galeria » Szkoła » 2016/2017 » Czerwiec » „SEGREGUJĄC ODPADY CHRONIMY ŚRODOWISKO”

 

To hasło od sześciu lat towarzyszy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 wszystkim, którzy zbierają makulaturę, nakrętki plastikowe i puszki aluminiowe.

Główne cele konkursu to:

* Zachęcanie do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów.

* Wykształcanie, utrwalanie i propagowanie zachowań proekologicznych.

* Wykazanie korzyści płynących ze zbiórki surowców wtórnych.

Kolejny rok szkolny był rekordowy. Do 15 maja 2017 zebrano:

Ogółem: 26.741,56 kg

Makulatura: 25.520 kg

Nakrętki plastikowe: 1065,89 kg

Puszki aluminiowe: 155,67 kg

Liczba ta do końca roku szkolnego uległa zwiększeniu.

Grupa pięćdziesięciu uczniów i przedszkolaków, którzy plasowali się na czołowych miejscach w poszczególnych kategoriach, mogła uczestniczyć w darmowym wyjeździe na basen w Gorzycach, a także w wycieczce do Świata Techniki w Ostrawie. W ciągu roku szkolnego dzieci korzystały z darmowej wody, a w okresie grzewczym we wszystkich salach znajdowały się zbiorniki z solanką.

Na zakończenie roku szkolnego, zdobywcy trzech pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach otrzymali dyplomy i cenne nagrody, a kilkudziesięciu aktywnych, drobne upominki.

 

Konkurs organizowany jest przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 przy współpracy ze Stowarzyszeniem „Razem na Szybiku”.

Wyniki konkursu