Aktualności

2020-09-25

Światowy Dzień Jabłka w ZSP nr 4


 

2020-09-25

Czwarty tydzień w przedszkolu


 

2020-09-18

Trzeci tydzień w przedszkolu


 

2020-09-17

Harmonogram zebrań z rodzicami i konsultacji indywidualnych w bieżącym roku szkolnym

Zebrania z rodzicami będą się odbywały w formie online, natomiast konsultacje tradycyjnie w ZSP4 z zachowaniem reżimu sanitarnego.


 

2020-09-17

Informujemy, że składka na Radę Rodziców w obecnym roku szkolnym wynosi odpowiednio:

  • 70,00zł na jedno dziecko
  • 50,00 na każde kolejne dziecko

Wpłaty prosimy dokonywać na rachunek nr 69 1020 2472 0000 6502 0428 6019


 

2020-09-17

Ubezpieczenie NNW dla dzieci przedszkolnych i uczniów w roku szkolnym 2020/2021

ZALĄCZNIKI


 

2020-09-15

Międzynarodowy Dzień Kropki w przedszkolu


 

2020-09-14

Zgłoszenia o nieobecności dziecka na obiedzie można zgłaszać mailowo do godziny 8:00 na adres intendentka.zsp4@onet.pl


 

2020-09-14 

AKCJA „Media Markt i Zenek dzieciom”

Serdecznie zachęcamy rodziców do włączenia się w akcję konkursową, w której są do wygrania laptopy dla szkoły. Razem możemy osiągnąć nasz cel i wygrać!

Jeśli będą Państwo lub Państwa znajomi w najbliższym czasie dokonywali zakupu w sklepie Media Markt to prosimy, aby każda rzecz była na osobnym paragonie/fakturze co pozwoli uzyskać większą ilości punktów.

Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnicy powinni:

a) w dniach 01.09.2020r. do 30.09.2020r. dokonać zakupu dowolnego produktu w dowolnym Sklepie Media Markt, w dniach 15.09.2020r (od godz.11.00) do 30.09.2020r. Za pośrednictwem strony internetowej https://mediamarktdzieciom.pl dokonać zgłoszenia do Konkursu, wpisując wymagane dane z paragonu (numer paragonu, nr sklepu, numer kasy) lub faktury VAT (numer faktury VAT, numer sklepu)(dalej „Dowód zakupu”) oraz wybierając, z dostępnej listy Szkół (dalej zwana „Listą Szkół”), Szkołę, której ich zdaniem należy przekazać laptopy; jeden Dowód zakupu można zarejestrować tylko jeden raz, umożliwia on oddanie tylko jednego głosu niezależnie od liczby widniejących na nim produktów; data i godzina widniejąca na Dowodzie zakupu winna być wcześniejsza niż data i godzina rejestracji zgłoszenia,

b) Uczestnik może brać udział w Konkursie wielokrotnie pod warunkiem rejestracji każdorazowo nowego Dowodu zakupu.

Wybór Szkoły podczas rejestracji Dowodu zakupu powoduje dodanie głosu na konto danej Szkoły -laptopy zostaną przekazane 10 szkołom, które uzyskają największą liczbę głosów.

Dziękujemy !


 

2020-09-12

Miniony tydzień w Publicznym Przedszkolu nr 4


 

2020-09-10

Serdecznie zapraszamy na pyszne domowe obiady gotowane w naszej kuchni przez naszych pracowników - wykwalifikowanych kucharzy.
Od tego roku stołówka powróciła do naszej placówki, nad którą nadzór sprawuje nasz Pan Dyrektor.
Cena obiadu dla ucznia to koszt zaledwie 4 zł.
Zapraszamy i zachęcamy do zapisu.
Deklaracje można pobrać w sekretariacie lub z załącznika.


 

2020-09-10

Informujemy, iż zebranie trójek klasowych odbędzie się we wtorek 15 września br. o godz. 17:00 w stołówce szkolnej.


 

2020-09-05

Miniony tydzień w Publicznym Przedszkolu nr 4


 

2020-09-02

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021


 

2020-08-28

Ważne informacje na rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021


 

2020-08-28

Plan lekcji na rok szkolny 2020/2021


 

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się 1 września br. zgodnie z poniższym harmonogramem:

- Klasa I - godz. 9:00, sala gimnastyczna

- Klasa II - godz. 10:00, sala 19

- Klasa III - godz. 10:00, sala 46

- Klasa IV - godz. 10:30, sala 40

- Klasa V - godz. 10:30, sala 38

- Klasa VI - godz. 11:00, sala 39

- Klasa VII - godz. 11:00, sala 47

- Klasa VIII - godz. 11:30, sala 42


 

ZEBRANIA Z RODZICAMI - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

 

Informujemy, iż zebrania z Rodzicami uczniów Szkoły odbędą się w następujących terminach:

- Klasa I - poniedziałek 31 sierpnia br., godz. 18:00, sala 23

- Klasa II - piątek 4 września br., godz. 17:00, sala 19

- Klasa III - środa 2 września br., godz. 17:00, sala 46

- Klasa IV - piątek 4 września br., godz. 17:30, sala 40

- Klasa V - piątek 4 września br., godz. 17:30, sala 38

- Klasa VI - środa 2 września br., godz. 17:30, sala 39

- Klasa VII - poniedziałek 7 września br., godz. 17:00, sala 47

- Klasa VIII - poniedziałek 7 września br., godz. 18:00, sala 42

 


 

ZEBRANIA Z RODZICAMI - PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 4

 

Informujemy, że zebrania z Rodzicami dzieci przedszkolnych odbędą się dnia 31.08.br. (poniedziałek) w godzinach:

- 3-latki "Biedronki" oraz 4-latki "Słoneczka" - 16.30 - sala gimnastyczna

- 5-latki "Liski" oraz 6-latki "Skrzaty" - 17.30 - sala gimnastyczna

Po spotkaniu z Dyrektorem, wychowawcy zaproszą Rodziców na zebrania grupowe.

Prosimy o przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego; w związku z tym na zebranie powinien przybyć tylko 1 rodzic.

 

Zajecia adaptacyjne dla dzieci NIE ODBĘDĄ się.

 


 

2020-08-25

Wykaz podręczników na rok szkolny 2020/2021


 

2020-08-19

WYPRAWKA PIERWSZOKLASISTY w ZSP4

 


 

 

2020-07-21

Informujemy, iż od piątku 31 lipca br. od godz. 10:00 w sekretariacie szkoły wydawane będą zaświadczenia o wynikach egzaminu óskoklasisty.


 

2020-06-26

List Ministra Edukacji Narodowej na zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Bezpieczny wypoczynek 2020 - wytyczne MEN, GIS i MZ

Bezpieczne wakacje - Policja radzi

Baza wypoczynku


 

2020-06-24

Wyróżnienie p. Marioli Kozioł


 

DYŻUR WAKACYJNY W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 4

*Przedszkole będzie otwarte z uwzględnieniem zasad reżimu sanitarnego

 

Informacja dot. DYŻURU WAKACYJNEGO w wodzisławskich przedszkolach - zgłoszenia telefoniczne do 23.06 (wtorek)

DEKLARACJA korzystania z wychowania przedszkolnego w sierpniu 2020

- należy ją pobrać, wydrukować, uzupełnić z podpisami obojga rodziców/opiekunów prawnych oraz dostarczyć do sekretariatu do dnia 26.06 (piątek)

- termin ten umożliwia nam analizę formalną deklaracji oraz zakwalifikowanie dziecka do odpowiedniej grupy wiekowej


 

MOGĘ! ZATRZYMAĆ SMOG – PRZEDSZKOLAKU ZŁAP ODDECH” - Wojewódzki ...

2020-06-15

Wręczenie nagród - "MOGĘ! Zatrzymać SMOG - Przedszkolaku złap oddech"


 

2020-06-12

"Dzieci z różnych stron świata" - obchody Dnia Dziecka, prawa i obowiązki         

BIEDRONKI

SKRZATY


 

Emocje, Emoji, Emotikony, Ikony, Komiks, Buźka, Twarz

2020-06-10

WYNIKI V Powiatowego Konkursu Recytatorskiego "Emocje w poezji przedszkolaka"


 

2020-06-09

Informacje dla ósmoklasistów o rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021


 

2020-06-08

Projekt "Moja ulubiona zabawka" - Biedronki

Projekt "Kamyczki szczęścia" - Liski


 

2020-05-30

Zwierzęta wiejskie i zwierzęta świata     BIEDRONKI PROJEKT         BIEDRONKI          SKRZATY


 

2020-05-25

Projekt kulinarny w Biedronkach


 

2020-05-21

Uczniowie klasy 2 wspaniale radzą sobie ze zdalną nauką. Aktywnie realizują zadania obowiązkowe i dodatkowe, chętnie uczestniczą w projektach i działaniach twórczych. Efektem współpracy wszystkich drugoklasistów jest "Niewielki, ale śliczny Wiosenny Teatrzyk Ekologiczny". Zapraszamy do obejrzenia prezentacji: https://youtu.be/C_I3HT2oNNk
 

 

SKRZATY – WYNIKI KONKURSU

 

WYNIKI KONKURSU LITERACKO - PLASTYCZNEGO: „PRZYGODA NA ŁĄCE”


Ze względu na wysoki poziom nadesłanych prac - opowiadań, jury konkursu: „Przygoda na łące” zdecydowało o przyznaniu kilku pierwszych miejsc ex aequo: (nazwiska ułożono alfabetycznie)

 

I miejsce:
Krzysztof Lubszczyk
Bartosz Pajchrowski
Hania Rać
Lulia Rybicka
Gratulujemy!

 


Dzieci otrzymały dyplomy i nagrody rzeczowe.

 


 

2020-05-18

Projekt fotograficzny "Przyjaciel Przyrody"


 

2020-05-16

Blok tematyczny "Majowa łąka" - grupa BIEDRONKI                  grupa SKRZATY


 

2020-05-10

Odwiedziny listonosza w domach Biedronek 


 

2020-05-01

"Meszkamy w Europie - jesteśmy Polakami" - Skrzaty


 

2020-05-01

Biedronki utrwalają wiedzę o symbolach narodowych i korzystają z pięknej pogody


 

 2020-04-28

Wzmocnij swoją odporność


 

 
 
2020-04-24
 

 
 
2020-04-24
 

 

WAŻNE 

 

Instrukcja zakładania i zdejmowania maseczki

Instrukcja zakładania i zdejmowania rękawiczek

Stres związany z pandemią


 

2020-04-14

Sukces Skrzatów w ogólnopolskim programie "Mamo, tato wolę wodę"


 

 

 

 

 WESOŁYCH ŚWIĄT       KLIKNIJ  TUTAJ          KLIKNIJ TUTAJ


Wielkanoc, Easter Bunny, Jajko, Zając, Wiosna

2020-04-10

"Wiosna i Wielkanoc w Biedronkach"domowe hodowle fasoli, świąteczne kartki i dekoracje, zabawy, eksperymenty, śniadanka


 

 Wielkanoc, Easter Bunny, Jajko, Zając, Wiosna

2020-04-10

"Świąteczna kartka dla przedszkolaka" - Skrzaty tworzą kartki dla kolegów

GALERIA - miniony tydzień w Skrzatach


 

2020-04-03

"Biedronki" w domach - Kwarantanna cz.2 - prezentacja multimedialna


 

2020-04-01

Informacje dla ósmoklasistów o rekrutacji do szkół ponadpodstawowych


 

2020-04-01

Co słychać w Skrzatach ? - foto- i videorelacja z działań dzieci w domach


 

2020-03-30

Szanowni Rodzice,

Apelujemy by każdy z rodziców dokonał rejestracji w elektronicznym systemie naboru i dokonał odpowiednio zgłoszenia w procedurze "zgłaszam dziecko wyłącznie do szkoły obwodowej" lub "zgłaszam dziecko do rekrutacji do szkoły poza obwodem".

Termin rejestracji upływa w najbliższy piątek tj. 03.04.2020 r. o godz. 15.00.

Przed Państwem ostatni tydzień by wziąć udział w rekrutacji do szkół podstawowych.

Ze względu na wprowadzony stan epidemii i znaczne ograniczenia związane ze swobodnym poruszaniem się wprowadzamy uproszone zasady zgłaszania.

Jeżeli rodzic chce zapisać dziecko do szkoły w obwodzie którego mieszka wystarczy, że wypełni elektroniczny formularz - Zgłoś kandydaturę / ZGŁOSZENIE - dostępny na stronie naborowej i potwierdzi telefonicznie zgłoszenie do wybranej szkoły obwodowej.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły, na wniosek rodziców, mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Wniosek wypełnia się także w elektronicznym systemie - Zgłoś kandydaturę / WNIOSEK. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. Stąd po wypełnieniu wniosku wydrukowany podpisany  wniosek należy przesłać w wersji elektronicznej do szkoły pierwszego wyboru. W przypadku braku możliwości wydrukowania należy po wypełnieniu elektronicznego wniosku telefonicznie poświadczyć jego treść. Wniosek zostanie wydrukowany w szkole. W przypadku konieczności uwzględnienia dodatkowego kryterium "Niepełnosprawność kandydata" lub "Objęcie kandydata pieczą zastępczą" należy stosowne dokumenty potwierdzające kryterium po telefonicznym potwierdzeniu przesłać drogą elektroniczną do szkoły pierwszego wyboru.

Rejestracji należy dokonać poprzez witrynę:

www.wodzislawslaski.podstawowe.vnabor.pl

Informacja o zakwalifikowaniu do przedszkola jest dostępna po zalogowaniu się do elektronicznego systemu rekrutacji VULCAN.

Z poważaniem

Sławomir Kubica - Dyrektor ZSP4


 

2020-03-24

Co słychać u Biedronek ? - prezentacja multimedialna


 

2020-03-12

Zalecenia Dyrektora ZSP 4 w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

Informacje MEN dotyczące zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych


Znalezione obrazy dla zapytania zawody

2020-03-11

"Przedszkolak w świecie zawodów" - sekretarka


 

2020-03-10

Spotkanie z historią


 

 2020-03-09

Sukces naszych nauczycielek  z PP 4


 

 

2020-03-09

Sukces Julii Balińskiej i Alicji Lach z klasy VII


 

2020-03-06

Dni otwarte w szkołach ponadpodstawowych


2020-03-06

Miniony tydzień w BIEDRONKACH       SKRZATACH


 

Znalezione obrazy dla zapytania zawody

2020-03-06

"Przedszkolak w świecie zawodów" - kierowca tira, pracownik odlewni, malarz


 

2020-03-03

Zalecenia MEN w sprawie koronawirusa


 

2020-03-05

Sukces Julii Chrószcz z klasy VII w konkursie recytatorskim


 

2020-03-03

Nasi uczniowie na XVI Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim


 

2020-03-03

Sukces Krzysia Borkowskiego z klasy II w Miejskim Konkursie Recytatorskim


 

2020-03-02

Sukces Adama Brzezinki z klasy III w konkursie matematycznym


 

 

2020-02-28

Liski w Wodzisławskim Centrum Nauki i Techniki oraz Dzień Dinozaura


 

2020-02-28

 Realizacja ogólnopolskiego programu "Mamo, tato wolę wodę"


 

Znalezione obrazy dla zapytania zawody

2020-02-29

"Przedszkolak w świecie zawodów - spawacz, hodowca gołębi, mechanik samochodowy, pracownik drukarni oraz instruktor narciarstwa 


 

2020-02-22

Z wizytą w przedszkolu -     BIEDRONKI         SKRZATY


 

Znalezione obrazy dla zapytania zawody

2020-02-22

"Przedszkolak w świecie zawodów" - logopeda i kierowca


 

2020-02-19

Trening z piłkarzami MKS Odra Wodzisław w przedszkolu


 

2020-02-19

Konkurs literacki w Skrzatach


 

2020-02-18

Zajęcia z programowania dla uczniów klas II-VIII w ZSP 4


 Znalezione obrazy dla zapytania karnawał

2020-02-18

Dyskoteka walentynkowa klasy IV i V


 

2020-02-18

Moje ukochane zwierzątko w klasie V


 

2020-02-18

Dzień bezpiecznego Internetu w klasie V


 

2020-02-18

Walentynki w ZSP 4


 

2020-02-17 

Projekt "Pingwiny na Antarktydzie"


 

2020-02-17

Pasowanie na czytelnika


 

2020-02-17

"Randka w ciemno z książką"


 

2020-02-11

Informacje o terminach rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych


 

2020-02-14

Z wizytą w przedszkolu - Liski bawią się na śniegu oraz przygotowują karmniki


 

Znalezione obrazy dla zapytania zawody

2020-02-14

"Przedszkolak w świecie zawodów" - pielęgniarka, urzędnik pocztowy - wycieczka


 

 Znalezione obrazy dla zapytania karnawał

2020-02-10

Karnawałowe szaleństwo klas I-III


 

 2020-02-07

Dzień Babci i Dziadka w przedszkolu


 

2020-02-05

Balik karnawałowy w przedszkolu


 

 

2020-02-04

iTeatr w klasie II


 

 

2020-02-04 

Bo najlepiej z babcią ..


 

Znalezione obrazy dla zapytania zawody

2020-02-04

Przedszkolaki poznają kolejne zawody - kominiarz, florystka, muzyk, kucharz


 

2020-02-03

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej - Skrzaty


 

 


 

2019-02-06

"Bezpieczne Ferie 2020"    Baza wypoczynku


 

Ogłoszenie

Najbliższe imprezy przedszkolne:

Balik karnawałowy - 05.02. środa

Dzień Babci i Dziadka - 07.02 piątek


 

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Pracownicy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 życzą Rodzicom oraz Przyjaciołom, aby zbliżające się Święta Bożego Narodzenia niosły ze sobą wiele radości, szczęścia oraz refleksji minionego okresu oraz planów na nadchodzący Nowy Rok 2020.

W tych wyjątkowych dniach chcemy Państwu życzyć optymizmu, satysfakcji, pomyślności oraz wszelkich sukcesów.

 


 

2019-12-23

Pieczenie, dekorowanie ciasteczek

WIGILIJKI PRZEDSZKOLNE


Znalezione obrazy dla zapytania zawody

2019-12-22

"Przedszkolak w świecie zawodów" - listonosz


 

2019-12-19

"W świątecznym nastroju" w ZSP nr 4


 

2019-12-17

Sukces naszych uczniów w konkursie literackim "Muzeum moich marzeń"


 

2019-12-13

Kolejne plastyczne sukcesy przedszkolaków


 

2019-12-11

Impreza środowiskowa w ZSP 4 "W świątecznym nastroju"


 

2019-12-11

Sukces p. Małgosi Budnik w Ogólnopolskim Konkursie dla Nauczycieli


 

 Znalezione obrazy dla zapytania zawody

2019-12-11

"Przedszkolak w świecie zawodów" - konstruktor, dziennikarka radiowa


 

2019-12-09

Sukces Julii Chrószcz z klasy VII


 

 

W związku z realizowaną kampanią edukacyjno-informacyjną pod nazwą 

„MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech”

nasza placówka otrzymała pomoc rzeczową w postaci

trzech oczyszczaczy powietrza

Zostały one zakupione ze środków Województwa Śląskiego w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej pn.: „MOGĘ! Zatrzymać SMOG - Przedszkolaku złap oddech” współfinansowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.

 

GALERIA

 


 

 

2019-12-09

Wyjazd przedszkolaków do MOKu w Radlinie


 

Santa, Człowiek, Noel, Święty Mikołaj, Boże Narodzenie

 2019-12-06

MIKOŁAJ w przedszkolu 


 

2019-12-05

Pieczenie pierniczków w LISKACH 


 

2019-12-04

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej w klasie V


 

2019-12-03

Innowacja pedagogiczna "Cały rok z matematyką"


 

2019-12-03

Andrzejki klasowe w klasie V


 Podobny obraz

2019-12-02 

Dzień Górnika w przedszkolu


 

2019-11-29

Sukces sportowy naszych uczniów


 Znalezione obrazy dla zapytania owoce

2019-11-29

Owocowe dni w klasach I-III


 

 

 2019-11-27

Sukces Alicji z Biedronek


 

Tydzień Edukacji Globalnej w ZSP nr 4

"Z pszczołami na TY"


 

 Znalezione obrazy dla zapytania zawody

 2019-11-24

"Przedszkolak w świecie zawodów" - górnik, pszczelarz


 

2019-11-24

Miniony tydzień w BIEDRONKACH; LISKACH; TEG w SKRZATACH


 

 

2019-11-21

Sukces sportowy naszych uczniów


2019-11-21

Zbiórka karmy dla zwierząt


2019-11-18

Wyjątkowy gość w klasie V


 Znalezione obrazy dla zapytania zawody

2019-11-17

"Przedszkolak w świecie zawodów" - krawcowa


 

2019-11-17

Miniony tydzień w BIEDRONKACH;NIEBIESKI DZIEŃ w Biedronkach; LISKACH; SKRZATACH


 

 

2019-11-13

Tydzień Edukacji Globalnej - "Ostatni dzwonek dla klimatu"


 Znalezione obrazy dla zapytania zawody

2019-11-11

 "Przedszkolak w świecie zawodów" - kolejne spotkania


 

 

2019-11-11

Miniony tydzień w Biedronkach; Liskach


 

2019-11-08

Informacja o opiece stomatologicznej


 

2019-11-08

Spotkanie z kulturą i historią


 

2019-11-08

Sukces Łukasza Kowalskiego z klasy III


 

2019-11-08

Jesienna wycieczka klasy III


 

2019-11-08

Nasi uczniowie w MAXIE MATEMATYCZNYM


 Znalezione obrazy dla zapytania jesień clip art

2019-11-05

Impreza przedszkolna "Las-Jesień"


 

Niezmiernie miło nam poinformować, iż Julia Balińska z klasy VII została laureatką Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego "English Vocabulary Genius" zajmując II miesjce z wynikiem 199 punktów na 200.

Serdecznie gratulujemy !


 

 

Uczniowie naszej szkoły wyszli z inicjatywą, aby wspomóc naszych kenijskich przyjaciół i zorganizować zbiórkę funduszy dla szkoły Maryland Academy w Nairobi, z którą realizujemy międzynarodowy projekt pt. FACE TO FACE WITH THE WORLD. Zebrane środki pozwolą na częściowe pokrycie kosztów podstawowych potrzeb, na których niedostatek cierpią kenijscy uczniowie, a które dla naszych uczniów są standardem: buty, przybory szkolne, pomoce dydaktyczne, itp.

Akcję można wesprzeć w jeden z dogodnych sposobów:

1) szybką wpłatą na zrzutka.pl/6c9wjj (link dostępny na górze strony);

2) przelewem na subkonto Rady Rodziców PKO BP S.A. Oddział 1 w Wodzisławiu Śl., Mały Rynek 3, 44-300 Wodzisław Śl., nr rachunku 62 1020 2472 0000 6702 0457 0257, tytuł wpłaty „KENIA”;


3) zasilając naszą skarbonkę, która znajduje się w szkolnym holu.

Zachęcamy wszystkich, aby wspomóc tę zbiórkę na szczytny cel.


 

2019-11-04

Zajęcia w przedszkolu z p. Joanną Królikowską


 

2019-10-29

Uroczyste pasowanie pierwszoklasistów


 

2019-11-03

Miniony tydzień w LISKACH; SKRZATACH


 

Podobny obraz

2019-10-30

Urodziny Kubusia Puchatka - impreza przedszkolna


 

  

2019-10-28

Sukces sportowy naszych uczniów


 

Informujemy, iż czwartek 31 października br. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.


 

 Znalezione obrazy dla zapytania straż numer

2019-10-28

Spotkanie przedszkolaków ze strażakami z OSP w Turzyczce


 

2019-10-26

Miniony tydzień w Biedronkach; Liskach; Skrzatach 


 

Znalezione obrazy dla zapytania zawody

2019-10-26

"Przedszkolak w świecie zawodów" - kucharz


 

2019-10-25

Projekt "Face to Face with the World"


 

2019-10-25

Dzień Dyni


 

2019-10-25

Konkurs "Max Matematyczny"


 

 

2019-10-24

Miejski Konkurs Piosenki NUTKA 2019


 

Znalezione obrazy dla zapytania zawody

2019-10-21

 "Przedszkolak w świecie zawodów" - kolejne spotkania


 

2019-10-17

 Zajęcia arteterapeutyczne w przedszkolu


 

2019-10-17

 I miejsce Antosia ze Skrzatów w konkursie recytatorskim


 

Znalezione obrazy dla zapytania zawody

2019-10-17

"Przedszkolak poznaje zawody"; doradztwo zawodowe - kolejne spotkania z gośćmi


 

2019-10-17

Spotkanie z przedstawicielami firmy EKO w przedszkolu


 

2019-10-17

Spektakl "Kolorowa, czyli biało-czerwona" w WCK


 

2019-10-14

"Pasowanie na Przedszkolaka" - Biedronki; "Pasowanie na Liska oraz Starszaka"


 

2019-10-11

 "Liski" kodują, i odwiedzają ogródki działkowe


  

2019-10-11

Zajęcia kulinarne w "Liskach" - zdrowe mini pizze


 

 2019-10-11

"Dzień dyni" w Skrzatach


 

2019-10-10

 Zbiórka karmy

Nie jest Ci obojętny los naszych mniejszych braci? Chcesz pomóc? Możesz! Jak co roku nasza placówka organizuje zbiórkę karmy dla zwierząt z wodzisławskiego przytuliska. Suchą i mokrą karmę dla psów i kotów można przynosić do sali nr 46, ewentualnie do pokoju nauczycielskiego. Akcja trwa do 8 listopada br. Za wszelką pomoc serdecznie dziękujemy.


 

2019-10-07

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej


 

 

2019-10-07

Dzień Tabliczki Mnożenia


 

2019-10-07

Stowarzyszenie "Razem na Szybiku" utula do snu ...


 

Informujemy, iż poniedziałek 14 października br. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.


 Znalezione obrazy dla zapytania zawody

2019-10-05 

"Przedszkolak poznaje zawody" - spotkania z gośćmi


2019-10-05

Owocowy tydzień w przedszkolu


 

SUKCESY NASZYCH DRUŻYN PODCZAS

V WODZISŁAWSKIEGO FESTIWALU KREATYWNOŚCI

 

 

II miejsce w najstarszej kategorii wiekowej zdobyła drużyna "Bananowe kasztany", które przygotowywała p. Kamiła Łatka i Sylwia Lubszczyk.

 

 

II miejsce w swojej kategorii wiekowej oraz wyróżnienie za Zadanie Niespodziankę  zdobyły "ELBAMBIKI", które przygotowywała p. Sylwia Lubszczyk i Alla Korniluk

 

 

 

Wyróżnienie za Zadanie Niespodziankę podczas V Wodzisławskiego Festiwalu Kreatywności dla drużyny przedszkolnej "Wielgaśny kubeł śmiechu z żołedziami" w składzie: Tania, Hania R., Lena, Bartek, Antoś S., Krzyś L. Grupę trenowały p. Beata Jończyk i Mariola Kozioł

Gratulujemy!!!


 

2019-10-03

Spotkanie z żołnierzem w przedszkolu


 

2019-10-02

"Wielgaśny kubeł śmiechu z żołędziami" na V Festiwalu Kreatywności


 

 

2019-10-02

Tydzień z tabliczką mnożenia - ćwiczymy na lekcjach i przerwach


 

2019-10-02

Przygotowania do V Wodzisławskiego Festiwalu Kreatywności - przedszkole


 

2019-10-02

Bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży i rodziców, tel. 800 080 222


2019-10-02

Konkurs Pięknego Czytania


 

2019-10-02

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania


 

2019-10-01

NHEF - Liski


 

 

2019-10-01

 Spotkanie z Ewą Chotomską w bibliotece  - Skrzaty


2019-09-30

Dzień Chłopca w przedszkolu


 

2019-09-30

Dzień Śliwki


 

2019-09-30

 Miniony tydzień w przedszkolu       BIEDRONKI       LISKI      SKRZATY


 

Znalezione obrazy dla zapytania policja

2019-09-23

Spotkanie z p. Piotrem Jackowskim


 

 

2019-09-21

Akcja "Sprzątanie świata" w przedszkolu


 

 

2019-09-21

Miniony tydzień w przedszkolu     BIEDRONKI    LISKI      SKRZATY


 

Znalezione obrazy dla zapytania policja

2019-09-19

Spotkanie z policjantami w przedszkolu i szkole 


 

Znalezione obrazy dla zapytania odra wodzislaw

2019-09-18

Trening przedszkolaków z piłkarzami Odry Wodzisław


 

2019-09-18

IX Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia


 

2019-09-16

Warsztaty wokalne


 

2019-09-16

Warsztaty profilaktyczne o charakterze arteterapeutycznym


 Znalezione obrazy dla zapytania skrzat clipart

2019-09-14

Miniony tydzień w "Skrzatach"


 

Znalezione obrazy dla zapytania biedronka owad clip art

2019-09-14

Miniony tydzień w "Biedronkach"


 

2019-09-11

Cały rok z matematyką


 

 Znalezione obrazy dla zapytania zajęcia dodatkowe

2019-09-08

 Oferta edukacyjna Publiczne Przedszkole nr 4 - zajęcia dodatkowe


 „FIGULINA”


taneczne zajęcia pokazowe dla przedszkolaków odbędą się dnia 13.09.2019r.(piątek)
grupa Skrzaty: 13.30 – 14.00
grupa Liski: 14.00 – 14.30
grupa Biedronki: 14.30 – 15.00


Zapraszamy Rodziców na zajęcia!


 

Znalezione obrazy dla zapytania biedronka owad clip art

2019-09-07

Pierwszy tydzień w grupie "Biedronek"


 

Znalezione obrazy dla zapytania zajęcia adaptacyjne

2019-09-07

Zajęcia adaptacyjne w przedszkolu 


 

2019-09-06

Narodowe Czytanie 2019


 

2019-09-06

Zalecenia GIS i wskazówki MEN dotyczące wagi tornistrów


 

 

2019-09-03

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020


vegetables-1054665_1920

Aktualny jadłospis PRZEDSZKOLE


 

 

Informujemy, iż uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się w poniedziałek 2 września 2019r. o godzinie 10:00 w sali gimnastycznej naszej placówki.


 

 OGŁOSZENIE

W piątek 30 sierpnia o godzinie 9.30 zorganizowane zostaną zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych do przedszkola. 

Również w piątek o godz. 17.00 zapraszamy Rodziców dzieci przedszkolnych na spotkanie związane z organizacją nowego roku szkolnego. 


 

2019-08-14

Informujemy, iż w czwartek 29 sierpnia br. o godzinie 10.00 odbędą się zajęcia adaptacyjne dla uczniów klasy pierwszej. 


 

2019-08-07

Wyprawka dla pierwszoklasisty


 

 

2019-08-05

Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2019/2020


 

DYŻUR WAKACYJNY

 

Informujemy, że nasze przedszkole  w dniach od 01 do 31 lipca br. pełni dyżur wakacyjny.

 

Informacje dotyczące pracy pozostałych przedszkoli znajdziecie Państwo na stronie

 

https://wodzislaw-slaski.pl/dyzury-wakacyjne-w-miejskich-przedszkolach

 

Życzymy wszystkim  bezpiecznych i pełnych wrażeń wakacji.

 


 

2019-06-19

Zielona Szkoła uczniów klasy III


  

2019-06-19

Wakacyjny prezent dla przedszkolaków i uczniów


 

Podobny obraz

 2019-06-18

 Wizyta przedszkolaków w bibliotece


 

2019-06-17

 Zajęcia otwarte w Biedronkach


 

2019-06-17

 Z wizytą w przedszkolu


 

Znalezione obrazy dla zapytania piknik clipart

2019-06-14

Piknik u Państwa Bura - rodziców Kacpra z "Biedronek"


2019-06-14

 Z  wizytą w przedszkolu


 

Podobny obraz

2019-06-14

Przedszkolak z pasją - Hania 


 

2019-06-14

Informujemy, iż uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/19 odbędzie się w środę 19 czerwca br. o godz. 10:00 w sali gimnastycznej naszej placówki.


 

Znalezione obrazy dla zapytania biret

2019-06-12

Pożegnanie starszaków


 

2019-06-11

Wycieczka klasy VI i VII do Zakopanego


 

2019-06-11

Podstawowe zasady bezpieczeństwa w ZSP 4


 

2019-06-11

Sukces Mateusza Kowalskiego z klasy IV


 

Podobny obraz

2019-06-07

Przedszkolak z pasją - Dominik, Mateusz


 
 Znalezione obrazy dla zapytania roztańczone pantofelki

2019-06-07

Sukces przedszkolaków w "Roztańczonych Pantofelkach"


 

2019-06-07

Miejski Konkurs Matematyczny "Bystrzaki"


2019-06-07

Wycieczka klasy IV do Juraparku w Krasiejowie


 

2019-06-07

Bzik Matematyczny


 

2019-06-07

"Tropem żubra" - warsztaty edukacyjne dla klas I-II w Pszczynie


 

Znalezione obrazy dla zapytania odra wodzisłąw

2019-06-05

Trening przedszkolaków z piłkarzami


 

2019-06-04

Wyjazd starszaków do WCK


 
 

2019-06-03

Gala laureatów


 

2019-06-03

Dzień Dziecka i "Żółty talerz"


 
 

2019-05-30

Smakuj zdrowie! Program "Żółty Talerz"


 

Podobny obraz

2019-05-31

Przedszkolak z pasją - Piotruś


 

 Znalezione obrazy dla zapytania dream park ochaby

2019-05-31

Wycieczka przedszkolaków do Dream Parku w Ochabach


 

Serdecznie dziękuję Radzie Rodziców ZSP 4  w Wodzisławiu Śląskim za przygotowanie
i organizację doskonałej imprezy rodzinnej.
Dziękuję wszystkim rodzicom, którzy pomagali w organizacji i wspierali rzeczowo całą imprezę.
Dziękuję wszystkim darczyńcom, którzy materialnie, rzeczowo lub organizacyjnie wsparli to duże przedsięwzięcie.
Bez Waszego zaangażowania, Drodzy Przyjaciele, zorganizowanie Festynu z tyloma atrakcjami nie byłoby możliwe.
Dziękuję pracownikom szkoły - zarówno nauczycielom, jak i obsłudze - za pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia. Państwa pomysłowość i wsparcie oraz ciężka praca pozwoliły stworzyć niepowtarzalną atmosferę w czasie imprezy.
Dziękuję uczniom i przedszkolakom naszej placówki za postawę, zachowanie i udział w programie artystycznym. Jestem z Was bardzo dumna.
Organizacja imprezy nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie i pomoc  Stowarzyszenia Razem na Szybiku i Rady Dzielnicy Jedłownik Osiedle. Ogromnie Państwu  za to dziękuję.
 
                                                            Margot Matusiak
                                                           dyrektor Zespołu Szkolno –Przedszkolnego nr 4
                                                              w Wodzisławiu Śląskim

 

2019-05-25

Festyn rodzinny w naszej placówce


 

2019-05-24

Mistrzowie recyklingu w ZSP 4


 

2019-05-27

 

Terminy zapisu dzieci do przedszkoli na dyżury: od 27.05.2019 r. do 31.05.2019 r.


 Podobny obraz

2019-05-25

Przedszkolak z pasją - Krzyś


 

2019-05-21

Kangur matematyczny


 

2019-05-21

Matematyczne wypracowania


2019-05-20

Sukces Radosława Bularza z klasy Va


  

2019-05-17

 
Bardzo dziękujemy za tak miłe przyjęcie!
 

 

 

 2019-05-17

IV Powiatowy Konkurs Piosenki Angielskiej dla Przedszkolaków "Let's sing"


 

 

2019-05-17

Z wizytą w przedszkolu cz. 16


 

Podobny obraz

2019-05-17

Przedszkolak z pasją  - Zosia, Arlena


  

2019-05-15

Zajęcia otwarte w 5,6 latkachPodobny obraz

2019-05-10

Przedszkolak z pasją - Seweryn, Kamil


  

2019-05-10

Żywa lekcja przyrody w przedszkolu


  

2019-05-10

Starszaki w Oświatowym Centrum Nauki i Techniki


 

2019-05-10

Nowi czytelnicy w naszej szkole


  

Dla ósmoklasistów i ich rodziców

Informacje o rekrutacji i terminach składania dokumentów do szkół ponadpodstawowych


 

2019-05-08

Sukces Hani, Oliwii i Krzysia - konkurs wiedzy z języka angielskiego "We love English IV"


  

2019-05-08

Projekt "Kompetentni cyfrowo"

Trwa rekrutacja uczestników do projektu Kompetentni cyfrowo – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Wodzisławia Śląskiego. Jeżeli masz co najmniej 25 lat i jesteś mieszkańcem Wodzisławia Śląskiego i okolic (Powiat Wodzisławski) skorzystaj z darmowych szkoleń podnosząc swoje kompetencje cyfrowe w jednym z siedmiu dostępnych modułów:

- Działam w sieciach społecznościowych

- Moje finanse i transakcje w sieci

- Rolnik w sieci

- Rodzic w Internecie

- Tworzę własną stronę internetową (blog)

- Mój biznes w sieci

- Kultura w sieci

Nie zwlekaj, złóż formularz zgłoszeniowy (WNIOSEK) w biurze obsługi klienta Urzędu Miasta i weź udział w darmowym szkoleniu.

Informacje dodatkowe o projekcie oraz opis modułów szkoleniowych dostępne są na stronie internetowej projektu pod adresem:  https://wodzislaw-slaski.pl/kompetentni-cyfrowo

Projekt Kompetentni cyfrowo – rozwój mieszkańców Wodzisławia Śląskiego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.


 

2019-04-29

Warsztaty klasy I w Oświatowym Centrum Nauki i Techniki 


 

Podobny obraz

2019-04-19

Przedszkolak z pasją - Jaś, Maksio


 

Osterkorb, Kolorowe Jaja, Bio, Kolorowe, Żywność

2019-04-19

Wielkanocne śniadanko w pp


 

2019-04-19

Przygotowania przedszkolaków do świąt


 

Informujemy, iż egzamin ósmoklasisty w naszej placówce odbędzie się w terminach ustalonych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. 


 

2019-04-06

Sukces Antosia ze Skrzatów


 

Podobny obraz

2019-04-06

Przedszkolak  z pasją - Jagoda, Oskar, Oliwier


 

 

2019-04-05

Informacja o naborze do klas pierwszych 


 

Szanowni Rodzice,


Informuję, że od 8 kwietnia 2019r do odwołania przedszkole i szkoła naszego Zespołu przystępują do akcji strajkowej.

Podjęcie tej decyzji było trudne i jest nam przykro z powodu trudności, na które Państwa i nasze

dzieci narażamy. Jednak liczymy na Państwa zrozumienie i wyrozumiałość w tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji.

     

                                      Dyrektor ZSP 4
                                      Margot Matusiak

 


 

2019-04-04

Dzień Liczby Pi


 

2019-04-04

Koncert edukacyjny ZPiT Vladislavia


 

2019-04-03

Projekt "Kompetentni cyfrowo - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Wodzisławia Śląskiego."


 

Podobny obraz

2019-03-30

Przedszkolak z pasją - Gabi, Olek, Mikołaj


 

2019-03-25

Dobrze Cię widzieć


 

2019-03-25

Terminy rekrutacji do szkół podstawowych na rok szkolny 2019/20


Podobny obraz

2019-03-24

Przedszkolak z pasją - Ala, Hania, Lena


 

2019-03-21

Powitanie Wiosny w ZSP 4


 

2019-03-21

Niesamowity świat higieny jamy ustnej


Znalezione obrazy dla zapytania owoce

2019-03-20

Smaczne zajęcia w klasie II


 

 

2019-03-19

Sukces Emilki z "Biedronek"


 

2019-03-15

IV Powiatowy Konkurs Recytatorski dla Przedszkolaków 


2019-03-15

Współpraca z PP 16


 

2019-03-15

Z wizytą w przedszkolu


 

Podobny obraz

2019-03-15

Przedszkolak z pasją - Szymon, Filip, Hania


 

2019-03-15

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej


 

2019-03-11

Wyróżnienie dla Tymoteusza Małka z klasy VI


 Podobny obraz

Przedszkolak z pasją - Antek, Karol


 

2019-03-08

Startuje rekrutacja do przedszkoli


 

2019-03-06

NHEF - przedszkole 


 

2019-03-05

Drużyna "Szalona Grupa Kreatywnych Szkolniaków" na XIV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Kreatywności we Wrocławiu


 

2019-03-05

Drużyna SWEET CAKE na XIV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Kreatywności we Wrocławiu


 

2019-03-04

Owocowy dzień z "Żółtym talerzem" w ZSP 4


 

 

2019-03-01

Sukces Julii Balińskiej na konkursie o Fryderyku Chopinie


 

2018-03-04

Olimpiada Kreatywności we Wrocławiu - przedszkole


 

Podobny obraz

2019-02-28

Przedszkolak z pasją - Madzia, Emilia, Nicola


 

2019-02-27

Akcja UNICEF "Wszystkie Kolory Świata" w ZSP 4


 

2019-02-27

Przygotowania drużyny przedszkolnej do XIV Ogólnopolskiej Olimpiady Kreatywności 


 

2019-02-27

Z wizytą w przedszkolu cz. 13


 

2019-02-25

Półkolonie zimowe w ZSP 4


Znalezione obrazy dla zapytania śmiałek program

2019-02-11

Śmiało rozmawiamy dla dobra dzieci - Ogólnopolski Program Edukacyjny


 

Podobny obraz

2019-02-08

 Przedszkolak z pasją - Maja i Oliwia


 

2019-02-08 

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej - starszaki


 

Znalezione obrazy dla zapytania karnawał

2019-02-08

Barwny bal przebierańców SP


 

Znalezione obrazy dla zapytania karnawał

2019-02-07

Balik karnawałowy PP


 

2019-02-06

Sukces Julii Balińskiej z klasy VI w konkursie powiatowym


 

2019-02-06

"Bezpieczne Ferie 2019"    Baza wypoczynku


 Znalezione obrazy dla zapytania śmiałek program

2019-02-06

Spotkanie z pielęgniarką w PP


 

2019-02-01

Informujemy, iż wszelkie informacje dotyczące rekrutacji do przedszkola publicznego oraz szkoły podstawowej na rok 2019/20 będą zamieszczane w zakładce REKRUTACJA 2019/20 dostępnej na stronie głównej.


 

 

Przypominamy

BALIK KARNAWAŁOWY 

czwartek 07.02.

 


 Podobny obraz

2019-02-03

Przedszkolak z pasją - Michał, Weronika


 

2019-02-01

Z wizytą w przedszkolu  - cz. 12


 

 

2019-01-30

5 lutego organizujemy Dzień Owoców pod patronatem "Żółty talerzyk" Fundacji Kulczyk


 

2019-01-29

Uczniowie ZSP nr 4 zbierają pieniądze na „trójwymiarowy świat”


 

2019-01-24

Półkolonie zimowe w ZSP 4


 

2019-01-24

Spotkanie ze strażakiem


 

 

2019-01-23

Dzień Bezpiecznego Internetu


 

Znalezione obrazy dla zapytania babcia i dziadek

2019-01-22

 Dzień Babci i Dziadka w PP


 


 

Podobny obraz

2019-01-20

Przedszkolak z pasją - Zosia, Bartek, Franek


2019-01-17

Muzycznie w zimowym nastroju


 

2019-01-16

Sukces Alicji Lach z klasy VI 


 

2019-01-15

Nasze dzieci korzystają z programu Żółty Talerz


 

2019-01-15

List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji do rodziców


 

Podobny obraz

2019-01-13

Przedszkolak z pasją- Nadia i Dominika


 

2019-01-10

Magia Teatru Lalek


 

2019-01-10

II miejsce dla aktorów z ZSP4 !


 

2019-01-07

Z wizytą w przedszkolu cz. 11


 

2018-12-21

Przedszkolne wigilijki


 

2018-12-21

Próbny egzamin ósmoklasisty


 

2018-12-20

Impreza środowiskowa "W świątecznym nastroju"


 

2018-12-20

Turniej tenisa stołowego


 

2018-12-20

Spotkanie z listonoszem


 

Znalezione obrazy dla zapytania ciastek

2018-12-20

Ciasteczkowy tydzień w przedszkolu


 


 2018-12-17

Wizyta w Wielkiej Fabryce Elfów


ZAPROSZENIE 


 Podobny obraz

2018-12-15

Przedszkolaki z pasją - Kamil, Danusia, Wiktoria


 

2018-12-15

Z wizytą w przedszkolu cz. 10


 

 

2018-12-14

NHEF - przedszkole


 

2018-12-14

Wizyta uczniów w Wodzisławskim Oświatowym Centrum Nauki i Techniki


 Podobny obraz

2018-12-07

Przedszkolak z pasją - Tomek


 

 2018-12-07

Wyjazd przedszkolaków do MOK-u w Radlinie


 

Znalezione obrazy dla zapytania mikołaj

2018-12-06

Spotkanie z Mikołajem w PP4


 

 Znalezione obrazy dla zapytania mikołaj

2018-12-06

Radosne Mikołajki w SP 4


 

Znalezione obrazy dla zapytania górnik clipart

2018-12-03

Dzień Górnika w przedszkolu


 

 

2018-11-30

Z wizytą w przedszkolu - cz. 9


 

Podobny obraz

 

2018-11-30

Przedszkolak z pasją - Kacper i Antoś

 


 

2018-11-26

Tydzień Edukacji Globalnej w ZSP nr 4


 

 

2018-11-24

 Z wizytą w przedszkolu cz. 8


 

Podobny obraz

2018-11-24

Przedszkolak z pasją - Tania, Emilka, Eryk


 

2018-11-22

"W owocach nadzieja większa niż moc czarodzieja"


 

2018-11-22

Wyniki XIV Miejskiego Konkursu Piosenki "NUTKA 2018"


W dniach 27-28.11 w godzinach od 7.00-20.00 w naszej placówce organizowana będzie zbiórka elektrośmieci. Prosimy, aby uczniowie przekazali wychowawcom pisemną informację o rodzaju sprzętu wraz ze swoim imieniem i nazwiskiem. Zużyty sprzęt można będzie złożyć w magazynie przy wjeździe na dziedziniec od strony stacji benzynowej.


 

 Świąteczne kartki dobroczynne 

 

W ramach uczestnictwa naszej placówki w akcji charytatywnej Stowarzyszenia "Sursum corda", wspierającego chorych i niepełnosprawnych, zapraszamy do zakupu kartek świątecznych.

Cena kartki z kopertą 2 zł. Możliwość zakupu w sali 42.

Opiekunowie akcji - pedagog szkolny i Samorząd Uczniowski.

Wzory kartek


 

2018-11-20

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka w ZSP 4


 

2018-11-19

Dzień owoców w ZSP nr 4


 

2018-11-19

Harmonogram Tygodnia Edukacji Globalnej w ZSP 4


 

Znalezione obrazy dla zapytania pogoda clipart

2018-11-16

Dzień zjawisk atmosferycznych - PP


 

Podobny obraz

2018-11-16

Przedszkolak z pasją - Krzyś, Kubuś


 

2018-11-16

Z wizytą w przedszkolu - cz.7


 

2018-11-15

Sukces naszych kreatywnych drużyn


 

2018-11-14

IV Wodzisławski Festiwal Kreatywności - przedszkole


 

2018-11-11

Miejskie obchody Święta Niepodległości


 

2018-11-09

Konkurs plastyczno-literacki "Polska - moja Ojczyzna"


 

2018-11-09

Szkolny tydzień dla Niepodległej


 

Informujemy, iż zgodnie z przyjętą ustawą, poniedziałek 12 listopada br. jest dniem wolnym od pracy. W związku z powyższym szkoła nie organizuje w tym dniu zajęć opiekuńczych.


 

2018-11-09

Przygotowania do Festiwalu Kreatywnośći w PP


 

2018-11-09

Podsumowanie akcji promującej głośne czytanie 


 

Podobny obraz

2018-11-09

Przedszkolak z pasją - Gabryś, Tomek, Piotr


 

2018-11-09

Z wizytą w przedszkolu cz. 6 


 

2018-11-08

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej PP


 

Program edukacyjny "Śniadanie daje moc" w ZSP nr 4


2018-11-08

Konkurs czytania ze zrozumieniem


 

 

2018-11-08

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej


 

 

2018-11-07

"Magia Recyklingu" w Szkole Podstawowej nr 4


 

 

 2018-11-02

Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół i Przedszkoli w szachach


 

2018-11-02

Realizacja Programu "Żółty Talerz" - uczymy, przypominamy, zachęcamy 


 

2018-11-02

Drużyny Sweet Cake i Exclusive Team na zajęciach kreatywności


 

2018-11-02

Z wizytą w przedszkolu cz. 5


 

2018-10-29

Urodziny Kubusia Puchatka w PP


 

 Podobny obraz

2018-10-26

Przedszkolak z pasją - Karolina, Karol, Piotr i Paweł


 

2018-10-26

Z wizytą w przedszkolu cz. 4


 

 

2018-10-25

Sukces Hani Sówki z PP


 

2018-10-23

Próbny alarm przeciwpożarowy


 

2018-10-17

Ogólnopolski Tydzień Kariery w PCKZiU w Wodzisławiu Śl.


 

2018-10-17

Pasowanie na starszaka/średniaka


 

2018-10-17

"Pasowanie na Przedszkolaka" w Biedronkach

Filmik z pasowania 


 

Akcja "Czysty Aniołek" - zbiórka środków czystości dla najuboższych dzieci


 

2018-10-13

Z wizytą w przedszkolu cz. 3


 

Podobny obraz

2018-10-12

Przedszkolak z pasją - Nadia i Michał


 

2018-10-12

Uroczyste pasowanie pierwszoklasistów w ZSP 4


 Znalezione obrazy dla zapytania marchewka

2018-10-11

Dzień Marchewki w PP


 

2018-10-11

II Edycja Programu "Żółty talerz" w ZSP nr 4


 

 

2018-10-10

"Ludzie ludziom zgotowali ten los".


 

2018-10-08

Ogródki działkowe - spacer przedszkolaków


 Podobny obraz

2018-10-05

Przedszkolak z pasją - Kajtuś i Zosia


 

2018-10-05

Przygotowywanie kompotów w PP


 

2018-10-05

Z wizytą w przedszkolu cz.2


 

2018-10-03

Dzień Dyni w PP


 

2018-10-03

Warsztatowe zajęcia z gitarą


 

2018-10-01

Z wizytą w przedszkolu cz.1


 

2018-10-01

NHEF w Wodzisławskim Centrum Kultury oraz realizacja projektu "Mała Ojczyzna" - starszaki


 

 

2018-09-28

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia


 

2018-09-28

Dzień Głośnego Czytania w ZSP 4


 

2018-09-28

Spotkanie z przedstawicielami firmy "EKO" w przedszkolu


 

2018-09-28

Egzamin ósmoklasisty - informator dla rodzicow i uczniów


 

2018-09-26

Edukacyjna wycieczka do Śląskiego Ogrodu Botanicznego uczniów ZSP nr 4


 

Informujemy, że nauczyciel wychowania przedszkolnego

p. Beata Jończyk

otrzymała wyróżnienie w postaci

nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty

za wybitne osiągnięcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze.

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

 


 

2018-09-18

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2018/2019

W ubiegłym tygodniu uczniowie klas IV-VIII poprzez głosowanie wybrali skład Samorządu Uczniowskiego oraz opiekunów. W skład SU weszły trzy osoby o największej liczbie głosów  z następującym przydziałem czynności w bieżącym roku szkolnym:

1. Anna Zbieszczyk kl. VIII -  PRZEWODNICZĄCA SAMORZĄDU

2. Kornelia Musiolik kl. VIII – ZASTĘPCA  PRZEWODNICZĄCEJ

3.  Aleksandra Łoś  kl. VI –  SEKRETARZ

Opiekunem SU jest pani Beata Lasok i pani Żaneta Czogalik.

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy !


  

Informacja Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii dotycząca akcji szczepienia lisów przeciw wściekliźnie


Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020


 

KOMUNIKAT 

Trwa przebudowa ul. Kokoszyckiej i Górniczej w Wodzisławiu Śląskim prowadzona przez Powiatowy Zarząd Dróg. Obecnie prace prowadzone są jeszcze na całym ciągu ul. Górniczej, w tym na wysokości Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4.

Od pierwszego dnia regularnych zajęć szkolnych tj. od 4.09.2018 r. bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do ZSP4 jest zabezpieczane w godzinach porannych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej, którzy będą obecni na wysokości drogi wjazdowej do szkoły do 14.09.2018 r.

Dodatkowo na dzisiejszej radzie technicznej na wniosek Miasta ustalono z PZD i Wykonawcą robót, że korytowanie 2 pasa jezdni będzie wykonywane odcinkami, aby stwarzać jak najmniejsze utrudnienia i zagrożenia a Wykonawca zapewni w okresie wykonywania ww. robót dodatkową osobą sterującą ruchem, która zapewni dzieciom bezpieczeństwo przejścia przez jezdnię na wysokości drogi wjazdowej do firmy Termoprofil.

Planowany umowny termin zakończenia robót to 15.10.2018 r.


 

 

2018-09-03

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/19


 

2018-08-31

Zajęcia otwarte w przedszkolu


 

WAŻNE ! Informacja dotycząca ubezpieczenia uczniów


 

 

Zapraszamy do śledzenia aktualnych wydarzeń z życia placówki na naszym profilu Facebook


 

Inauguracja roku szkolnego

PRZEDSZKOLE

 

Dnia 30.08.2018r.(czwartek), o godz. 16.30 odbędzie się zebranie z Rodzicami dzieci przedszkolnych związane z organizacją roku szkolnego 2018/2019.

Obecność Rodziców obowiązkowa.

 

Dnia 31.08.2018r. (piątek), o godz. 9.30 odbędą się zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych do przedszkola. Prosimy o przyniesienie obuwia zamiennego dla dzieci.

 

SZKOŁA

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się dnia 3.09.2018r. o godz. 9.30 w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4. Pierwszoklasistom zostaną wręczone „Wodzisławskie Tyty Pierwszaka”.

 


 

2018-07-31

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019 - dni ustawowo wolne od pracy